kosmopolitski

Djeca iz 21 države rade sa angažiranim vaspitačicama i vaspitačima na okruženju bez straha i na svojoj budućnosti.

angažovano

36 nastavnica nastavnika

podržavaju naše učenike u učenju u potpuno obnovljenoj školskoj zgradi.

Radimo u: 11 učionica, 1 biblioteka, 2 radne sobe, 1 nastavna kuhinja, 1 prostorija za računare, 1 kompjuterska soba, 2 sportske sale, 1 kreativna radionica, 1 muzička soba, 1 soba Medija.

profesionalno

Kreativnost, osobna odgovornost, timski rad, osobna inicijativa i kulturna ekspresivnost postaju sve važniji u svijetu rada – u Staudingergasse se više fokusiramo na interdisciplinarni rad na projektima i kulturno posredovanje na licu mjesta (u muzejima i izložbama) – gdje možemo raditi na ovim ključnim kompetencijama.